Z vrta v črno kuhinjo

Z vrta v črno kuhinjo


Sveti Bolfenk iz farne cerkve, zgrajene leta 1786, budno varuje svoje občane. Še en spomenik kulturne dediščine, leto mlajši od omenjene cerkve, je lesena cimprana panonska hiša. Tako imenovana Simoničeva domačija je bila v popolnosti obnovljena leta 2021. V edini ohranjeni črni kuhinji daleč naokrog vsak teden še prasketa ogenj, omamne vonjave domače kuhe pa skozi široko odprta vrata v njeno notranjost vabijo vse, ki jim je blizu skrb za kulturno dediščino in ohranjanje starih običajev.

Ob Simoničevi domačiji je vrt, na katerem bi, če bi še živela, svoja zdravilna zelišča zagotovo gojila coprnica Humska. Majhna ženska, ki je živela ob pokopališču v Trnovski vasi, je imela posebno moč, zaradi katere so jo pogrešale še številne kasnejše generacije. Skozi coprnijo je pozdravila vsakogar, ki jo je prosil za pomoč.


From the garden to the black kitchen


Saint Bolfenk (Wolfgang) from the parish church, built in 1786, vigilantly protects its people. Another cultural monument, that was built a year later than the aforementioned church, is the wooden Pannonian house. The so-called Simonič homestead was completely renovated in 2021. In the only preserved black kitchen in the wider area a fire still crackles every week, and the intoxicating aromas of home cooking invite everyone who cares about cultural heritage and the preservation of old traditions inside through the wide-open doors.

Next to the Simonič homestead there is a garden, where, if she was still alive, the witch from Hum would most certainly grow her healing herbs. A small woman who lived next to the cemetery in Trnovska vas had a special power and was missed by many generations that followed. Through her witchery she healed anyone who asked for help.

Image
Image
Image