Bogastvo podeželja

Bogastvo podeželja


Kolesarska pot po neokrnjeni naravi Občine Trnovska vas obiskovalcem ne podari le čudovitih razgledov temveč tudi spoznanje, kaj pomeni imeti rad zemljo in z njo živeti kot dober gospodar. Postojte v Bišu, ki ponuja enkraten pogled na pesniško dolino, še posebej na Jezera. Slednji je dom največji in najstarejši koloniji dolgonoge in dolgokljune lepotice sive čaplje na Slovenskem.

Uživajte v lahkotnem sprehodu po naravoslovni učni poti. Opazujte pestrost številnih vrst ptic, metuljev, kačjih pastirjev in bogastvo barv različnih cvetov močvirske logarice, vodne perunike ter travniške preproge.
l 235778Mocvirska logarica Fritillaria meleagris
Močvirsko logarico, ki jo imenujemo tudi močvirski tulipan, simbolično najdemo na grbu Občine Trnovska vas. Gre za v Sloveniji zaščiteno vrsto. Prepoznamo jo po črtastih listih in običajno enem samem škrlatno-belem listastem cvetu, ki na steblu kraljuje marca ali aprila.


The abundance of the countryside


The cycling route that runs through the unspoiled nature of the Municipality of Trnovska vas gives visitors not only wonderful views, but also an insight into what it means to love the land and be a good landlord. Stop in the village of Biš, which offers a unique panorama of the Pesnica Valley, especially of the lakes (Jezera). It is the home of the largest and oldest colony of the long-legged and long-beaked gray heron in Slovenia.

Enjoy a leisurely walk along the nature trail. Observe the variety of many species of birds, butterflies, and dragonflies, and the rich color palette of the blossoms of snake's head fritillaries, water irises and of the meadow vegetation.

Snake's head fritillaries can be found on the municipal coat of arms. It is a protected species in Slovenia. It can be recognized by its striped leaves and usually a single crimson-white leafy flower that blossoms in March or April.

l 235777Rezervat sivih capelj

Image